KNAS-Oslo     
  

 KNAS-Oslo,  forening for menn som ønsker å tilegne seg- og spre kunnskap om bruk av norsk Aquavit til mat.

slips og sloyfer
Kledd for enhver anledning!


 Aquavit til mat    Nytt og nyttig     Facebook     

Destillasjon av vin var kjent av araberne på 800-tallet og kunnskapen kom til Europa på 1100-tallet.
Destillatet fikk i Europa benevnelsen aqua vitae - livets vann.
Da korn begynte å bli mangelvare i Norge på slutten av 1700 tallet introduserte Christoffer Blix Hammer det som også i dag er den norske måten å fremstille råsprit til aquavit på, nemlig ved å bruke poteter. Dette er i dag en av de unike forutsetningene for at en aquavit skal få kvalitetsstemplet "Fatmodnet, norsk aquavit". 
I 1850 var det mer enn 150 typer aquavit i handelen her i landet. En av disse var Linjeaquavit, som Lysholm familien oppdaget etter en feilslått handelstur til Indonesia fra 1805 til 1807 med "Trondhiems Prøve", som returnerte med usolgt brennevin lagret på fat på dekk. Brennevinet viste seg å ha forandret både smak og farge underveis. Det siste er en anne forutsetning ved fatmodnet, norsk aquavit; den gylne fargen må kun stamme fra fatlagring i minst 6 måneder. 
I 1833 var forbruket av brennevin i landet 16 liter pr innbygger. I 1916 - 1926 var det forbudstid i landet, men det hevdes at dette ikke var årsaken til at  Vinmonopolet ble opprettet i 1922. Dette var en ordning myndighetene måtte innføre fordi franskmennene insisterte på å betale klippfisk med Cognac - og valuta måtte vi jo ha kontroll på den gangen også!


I KNAS-Oslo kan du ta del i denne stolte historien og dele opplevelser med aquavit til mat med likesinnede brødre!
Følg oss gjerne på Facebook