KNAS-Oslo


 Aquavit til mat

 KNAS-Oslo er en medlemsforening for menn som ønsker å tilegne seg- og spre kunnskap om bruk av norsk Aquavit til mat.

 Facebook

Deler du interessen og ønsker å bli bedre kjent med oss? Lik gjerne vår åpne facebook gruppe og del en aquavit til mat- opplevelse eller still spørsmål til oss!


God sommer!
Møtedatoer høst 2019: 26.august, 23.september, 7.oktober, 11.november, 9.desember

Destillasjon av vin var kjent av araberne på 800-tallet og kunnskapen kom til Europa på 1100-tallet.
Destillatet fikk i Europa benevnelsen aqua vitae - livets vann.
Da korn begynte å bli mangelvare i Norge på slutten av 1700 tallet introduserte Christoffer Blix Hammer det som også i dag er den norske måten å fremstille råsprit til aquavit på, nemlig ved å bruke poteter. Dette er i dag en av de unike forutsetningene for at en aquavit skal få kvalitetsstemplet "Fatmodnet, norsk aquavit". 

I 1850 var det mer enn 150 typer aquavit i handelen her i landet. En av disse var Linjeaquavit, som Lysholm familien oppdaget etter en feilslått handelstur til Indonesia fra 1805 til 1807 med "Trondhiems Prøve", som returnerte med usolgt brennevin lagret på fat på dekk. Brennevinet viste seg å ha forandret både smak og farge underveis. Det siste er en annen forutsetning ved fatmodnet, norsk aquavit; den gylne fargen må kun stamme fra fatlagring i minst 6 måneder. 

I 1833 var forbruket av brennevin i landet 16 liter pr innbygger. I 1916 - 1926 var det forbudstid i landet, men det hevdes at dette ikke var årsaken til at  Vinmonopolet ble opprettet i 1922, men at det var en ordning myndighetene måtte innføre fordi franskmennene insisterte på å betale klippfisk med Cognac - og valuta måtte vi jo ha kontroll på den gangen også!


Siden juleaquaviten ble lansert i 1988 har norsk aquavit blitt utviklet til et kvalitetsbrennevin, som hele verden har lagt merke til. Mye av det banebrytende arbeidet har Halvor Hauch stått for i Arcus regi, men de senere årene har flere produsenter kommet til og bidratt til det mangfoldet og den høye kvaliteten norsk aquavit har i dag.  

I KNAS-Oslo følger vi dagens utvikling og deler opplevelser med aquavit til mat med likesinnede brødre!